Back to Top

Tel: 0216 349 7373 7/24 Gsm: 0505 518 8556


Akçayel

Özel Dedektiflik

Bürosu


Tel: 0216 349 8373

Gsm:0505 518 8556  


Telefon    : +90216 349 8373

7/24 Gsm : +90505 518 8556

Adres : Hasanpaşa Mah. Mahmudbaba Sk. No:13/4 Kadıköy/İstanbulBoşanma ve Boşanma Davası Hakkında


Boşanma evlilik birliğinin yasal sorumluluklarının sona ermesi olarak tanımlanabilir.Boşanma yasaları her ülkede farklı olabilir fakat oğu ülkede bir mahkeme veya benzeri bir makam tarafından uygulanabilir.Boşanma sonucunda mal paylaşımı, nafaka, velayet, borçların paylaştırılması gibi konuları bir karara bağlar ve eşler boşandıktan sonra tekrar evlenebilirler.


Amerikada yapılan bir araştırmada ilk evliliklerin yüzde kırkı, ikinci evliliklerin ise yüzde atmışının sonlandığını göstermektedir.Bu ülkelerin sosyo kültürel yapılarına göre değişim gösterebilir.


Boşanma kişilerde büyük yaşam değişikliklerine hatta strese neden olabilir.Ev işleri, programlarınız, çocuklarınız, mali etkiler konusunda derinden etkilenirsiniz.


Boşanma türlerine kısaca bakacak olursak.
Kusurlu boşanma davası


Taraflardan birinin aldatma, darp vb. Sebepler ile kusurlu olmasından dolayı olan boşanmalardır.Bu tür boşanmalarda maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.


Kusursuz boşanm davası


Bu tür boşanmalar eşlerinin birbiriyle anlaşamaması fakat evlilik birliğini sarsacak bir harekette bulunmadıkları durumlarda olan boşanmadır. Bu tür boşanmalarda mahkeme borçların, malların paylaşımı, çocuk var ise nafakanın belirlenmesine karar verir.


Anlaşmalı boşanma davası


Eşlerin birbirleriyle anlaşmaları (mal paylaşımı vs. Konularda) yapılan boşanmadır. Ülkemizde boşanmaların büyük bir kısmı bu şekilde gerçekleşmektedir.r.


Boşanmanın çocuklara olan etkisi


3-5 yaşları arasındaki çocukar genelde anne ve babalarının boşanmasında kendilerini suçlu görürler ve kızgın ve bundan utanç duyarlar.


Boşanma çocuklar için çok zor bir durumdur bu durum mal paylaşımı aralarındaki tartışmaların uzaması ile daha da kötü bir duruma gelir ve ne yazıkki bireyler çocuklarına verdikleri zararın farkında olamazlar.


Eşler çocuklarına kesinlikle diğer tarafı şikayet etmemeli onları kusurlu göstermeye çalışmamalıdır.Bu tür yanlış davranışlar çocuklarınızı agresifliğe, depresyona, uyuşturu maddeler kullanmaya,asosyal olmasına ve eğitiminin iyi olmamasına neden olabilir. Bu nedenle boşanmalarınızda çocuklarınızı kullanmayınız ve mümkünse boşanma maddeleri hakkında bir avukat ya da aracı kullanmaya çalışınız.


Ülkemizde medeni kanun 1954 yılında kabul edildi , Boşanma ülkemizde, aldatma, darp, uzun süre aile konutuna gelmeme (2-3 yıl), din değiştirme, zihinsel hastalıklar, zührevi hastalıklar gibi sebeplerden olabilir. Anlaşmalı boşanmalar temyize gidemez.


Ülkemizde boşanma davası oranları resmi olmayan kaynaklara göre %10 dur.


Ülkemizdeki boşanma davası kanunları yabancı boşanma kanunları örnek alınarak yazılmıştır.